EMDR

Voor kinderen of jongeren die iets vervelends hebben meegemaakt wat ze niet goed hebben kunnen verwerken, kan ik ook werken met EMDR. Hierbij stimuleer ik de hersenen telkens links-rechts, door oogbewegingen, geluidstikjes in de oren of door tikjes op de knieen. Hierdoor komt de verwerking van een overweldigende gebeurtenis weer op gang. Ik ben EMDR Master Practitioner en opgeleid bij het BivT. Ik doe de EMDR alleen in overleg met ouders en kind en altijd binnen de bredere context van een therapietraject.

Copyright afbeelding: Silverkit